Permecid PU

Permecid PU

Permecid PU

19,95 €
Availability: In stock
SKU
ifpu

Let op: Etiket op de fles is Italiaans. Dit product heeft geen toelatingsnummer in Nederland. Deutschland registriernummer der BAuA n-32283. Zulassung der Italiener Gesundheitsministerium N.18505

Klaar voor gebruik incl sproeier.

Permecid PU

Samenstelling per 100 gram
Phyretrum extract 25% 0,12%
Permethrin cis/trans (25/75) 0,62%
Piperonil Butoxide 0,2%
Water and coformulants 100%

Eigenschappen: Fermecid PU is een insecticide klaar voor gebruik op basis van Permetrina Tecnica toonaangevend in de strijd tegen vliegend en Kruipende insecten: vliegen, muggen (Culex pipiens, Aedes albopictus), wespen, horzels, muggen, dazen, kakkerlakken, mieren, spinnen, vlooien, mijten, wandluizen, teken, papiervisjes, zilvervisjes, enz ...

Het product werkt door het blokkeren van het zenuwstelsel van insecten, ze kunnen dus niet resistent worden

Het is geschikt voor der desinfectie van privéwoningen, hotels, bars, restaurants, keukens, gemeenschappelijke ruimtes, ziekenhuizen, landelijke omgeving, industrie, afval en afvalcontainers, etc. ...

Insect Free PU is reukloos en niet brandbaar, omdat het geen oplosmiddelen bevatten.

Kan ook op planten gebruikt worden tegen het bestrijden van spint, let op niet gebruiken in volle zon of kunstmatige licht, bladeren kunnen dan verbranden,

Vanwege het hoge gehalte aan residuele Permethrin en is er een onmiddellijke knockdown effect.

Ideaal voor lichtstraten in overkappingen waar veel vliegen en muggen zitten

Tegen kruipende insecten : Spray op muren, vloeren, scheuren, pijpen, en in het algemeen op alle plaatsen waar insecten kunnen verbergen.

Spray 1 liter product per 25 m2 oppervlakte. Herhaal de behandeling na ongeveer 3 weken.

Tegen vliegende insecten: spuit itegen plafonds, lichtstraten of spuit de wanden en oppervlakken in waar u normaal last heeft van insecten. 1 liter product per 30 m2.Gevarenaanduidingen:

veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Aanvullende gevareninformatie: Bevat Permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: Buiten het bereik van kinderen houden - Lees label voor gebruik - Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van dit product - INDIEN INGESLIKT: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen - Als irritatie van de ogen aanhoudt: een arts raadplegen. - Als een arts advies nodig heeft, zorg dan dat de verpakking of het etiket bij de hand is. - Lever lege verpakkingen in bij een mileustation

Write Your Own Review
You're reviewing:Permecid PU
Your Rating